Hiển thị một kết quả duy nhất

 GAS PACIFIC

Giới thiệu về Gas Pacific Petro

Lịch sử hình thành

    • Tiền thân là Công Ty TNHH Gas Bình Dương được thành lập vào năm 1999.
    • Năm 2003 Công Ty chuyển đổi cơ cấu thành Công ty Cổ Phần (mang tên mới là Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Thái Bình Dương) nhằm tăng thêm vốn đều lệ và bổ xung thêm nhân lực mới có tâm huyết với ngành vào hàng ngủ Ban Lãnh Đạo để cùng nhau phát triển Công Ty.
    • Ngày 12/5/2010 Công ty chính thức đổi tên thành Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí Thái Bình Dương (Pacific Petro) với đa chức năng hoạt động trong lĩnh vực dầu khí.