DÂY GAS ĐEN

60.000

  • Loại linh kiện: dây dẫn gas (Red home)
  • Loại bếp sừ dung: Cả bếp gas âm và bếp gas dương
  • Tính năng: Dây dẫn gas
[Xem tiếp]
Danh mục: