VAN ELF (VAN ĐỎ)

200.000

Lưu lượng tối đa: 4 kg/giờ
Áp suất đầu vào: 0.7 ~ 7 kg/cm2
Áp suất đầu ra: 350 mm ±50 mm H2O
Bảo hang: 12 Tháng

[Xem tiếp]
Danh mục: